نویسنده = ���������������������� ��������
اثر القاء هیجان بر تغییر پذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده شخصیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

سارا کشاورزمقدم؛ رضا رستمی؛ نیما قربانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی واشقانی فراهانی


شماره‌های پیشین نشریه