ابعاد کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی‌درمانی و ارتباط آن با ویژگی‌های دموگرافیک

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

هادی بهرامی احسان؛ دنا عدیلی؛ فرهاد شاهی؛ مهرزاد میرزانیا


اثر القاء هیجان بر تغییر پذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده شخصیت

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1397

سارا کشاورزمقدم؛ رضا رستمی؛ نیما قربانی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی واشقانی فراهانی


شماره‌های پیشین نشریه